POZIV ZA PREDLOGE SPREMEMB SMERNIC

Objavljeno .

Spoštovani

Na zadnjem Zboru Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, v Ljubljani, dne  12.10.2019, so bili vsi člani Združenja pozvani, da bi naj čimprej dostavili predloge za morebiti potrebne spremembe tako Smernic tržnega vrednotenja kmetijskih zemljišč, kakor tudi Smernic določanja odškodnin za kmetijska zemljišča v postopkih razlaščanja in sklepanja pogodb v izogib razlastitve, še zlasti njunih kolobarjev. Do sedaj sta prispela zgolj dva načelna predloga.

PONOVNO POZIVAMO VSE ČLANE, DA PODAJO KONKRETNE PREDLOGE SPREMEMB ZGORAJ NAVEDENIH AKTOV, V KOLIKOR SMATRAJO ZA POTREBNO IN TO NAJPOZNEJE DO KONCA MESECA NOVEMBRA 2019. V ZAČETKU MESECA DECEMBRA 2019 BO UPRAVNI ODBOR PROUČIL PRISPELE PREDLOGE TER JIH V PRIMERU UPRAVIČENOSTI, VGRADIL V OBA NAVEDENA AKTA IN OBJAVIL NA SPLETNI STRANI ZDRUŽENJA, Z ZAČETKOM VELJAVNOSTI S 01.01.2020.

Miran LOVRIN

Predsednik ZSICkmet