Izobraževanje - obvestila

Objavljeno .

Redno letno izobraževanje članov Združenja sodnih izvedencev in  cenilcev kmetijske stroke Sovenije je bilo v soboto, 10. novembra 2012 ob 9.00 uri na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Predavanje:

- Novosti na področju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, Vesna Brecl - Center za izobraževanje v pravosodju - CIP v ppt obliki

- Predstavitev predloga metodologije tržnega vrednotenja kmetijskih zemljišč  v ppt obliki