Poročilo računskega sodišča

Objavljeno .

Vsem članom združenja SICKMET

Pozorno si preberite Povzetek računskega sodišča z naslovom " Učinkovitost ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture" in pošljite komentarje na spletni naslov društva: info@zdruzenje-sickmet.si

Gospa Ivanka novak je poslala Združenje naslednjo pripombo:


"Spoštovani urednik!
Na spletni strani Računskega sodišča je razen povzetka Poročila in raznih povzetkov s tiskovne konference objavljeno tudi celotno Revizijsko poročilo o smotrnosti ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske infrastrukture v obdobju od 1.1.2010 do 30.9.2012. Mislim, da bi morali naši člani prebrati tudi to celotno Poročilo, zato predlagam, da bi morala biti na naši spletni strani tudi povezava na spletno stran RS oz. tudi na to Poročilo.
Lep pozdrav! Ivanka Novak" 

Pripomba upoštevana in poročilo priloženo.

Povzetek revizijskega poročila Učinkovitost ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture

Vabilo na občni zbor 2014 in obvestilo o izjavi

Objavljeno .

 

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE SLOVENIJE

Kvedrova cesta 17, 1000 Ljubljana

 Datum: 7. 1. 2014

V A B I L O

 

Na predlog sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke z območja Okrožnega sodišča v Murski Soboti sklicujem občni zbor Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije, ki bo

 
v petek 24. 1 2014 ob 16.30 uri v predavalnici A4 (levo od glavnega vhoda v stavbo agronomije) Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101

 
Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnih organov občnega zbora
  2. Odstop predsednika združenja in izvolitev novega
  3. Sprememba pravil združenja
  4. Obravnava sklepa zapisnika seje občnega zbora z dne 19. 10. 2013 v delu, ki govori o oblikovanju dohodkovne metode pri vrednotenjih kmetijskih zemljišč
  5. Razno


Vabljeni!

Predsednik

Gorazd Maslo

 

 

 

Spoštovani kolegi ,

 

tudi letos moramo v skladu z 88. členom Zakona o sodiščih sodni izvedenci in cenilci do konca prvega meseca v koledarskem letu na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pismeno podati izjavo, da so vsi podatki iz prvega in drugega odstavka 87. člena tega zakona točni oziroma posredovati podatke, ki so spremenjeni!

 

Če boste pošiljali izjavo po elektronski poti ( gp.mpju@gov.si ), vpišite pod zadevo: »Izjava - kontaktni podatki - 88.člen«, lahko pa izjavo pošljete tudi po običajni pošti!

 

Verjetno ste tudi vsi prejeli obvestilo sodišč o izjavi za obvezno vključitev v zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2. Izjava se za posameznega delodajalca izpolni le enkrat. Pri tem ni važno ali je bila pogodba podpisana v letu 2013, ker se šteje datum izplačila in ta je v letu 2014. BREZ TE IZJAVE IZPLAČILO NI MOŽNO! Izjava se podpiše enkrat in velja do spremembe, katero mora sporočiti prejemnik honorarja. Vzorec izjave za v podpis s katero bodo potrdili svoj status pred izplačilo avtorske pogodbe je v pripeti datoteki!