Obveznost posredovanja izjave o delu – obvestilo MP

Objavljeno .

Pozdravljeni

Iz Ministrstva za Pravosodje smo dobili dopis, da morajo sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači Ministrstvu za pravosodje posredovati pisno izjavo o delu v prejšnjem koledarskem letu, in sicer najkasneje do konca januarja v posameznem koledarskem letu. Upoštevaje 51. člen navedenega zakona, morajo vsi navedeni strokovnjaki pisno izjavo o delu prvič posredovati do konca januarja 2020 za koledarsko leto 2019.

 

Priloga:

- dopis MP z dne 19.11.2019 "Obveznost_posredovanja_izjave_o_delu_P.pdf"

- Navodila za izpolnjevanje tabele.docx

- IZJAVA O DELU - izvedenci_cenilci_tolmaci.docx

Obrazec za poročanje združenju na podlagi našega pravilnika, bo objavljen  po sprejemu na decembrski seji upravnega odbora ZSICKMET.

Lp

Predsednik ZSICKMET

Miran LOVRIN
Dobrovnik 265a
9223 Dobrovnik

 

 

 

POZIV ZA PREDLOGE SPREMEMB SMERNIC

Objavljeno .

Spoštovani

Na zadnjem Zboru Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, v Ljubljani, dne  12.10.2019, so bili vsi člani Združenja pozvani, da bi naj čimprej dostavili predloge za morebiti potrebne spremembe tako Smernic tržnega vrednotenja kmetijskih zemljišč, kakor tudi Smernic določanja odškodnin za kmetijska zemljišča v postopkih razlaščanja in sklepanja pogodb v izogib razlastitve, še zlasti njunih kolobarjev. Do sedaj sta prispela zgolj dva načelna predloga.

PONOVNO POZIVAMO VSE ČLANE, DA PODAJO KONKRETNE PREDLOGE SPREMEMB ZGORAJ NAVEDENIH AKTOV, V KOLIKOR SMATRAJO ZA POTREBNO IN TO NAJPOZNEJE DO KONCA MESECA NOVEMBRA 2019. V ZAČETKU MESECA DECEMBRA 2019 BO UPRAVNI ODBOR PROUČIL PRISPELE PREDLOGE TER JIH V PRIMERU UPRAVIČENOSTI, VGRADIL V OBA NAVEDENA AKTA IN OBJAVIL NA SPLETNI STRANI ZDRUŽENJA, Z ZAČETKOM VELJAVNOSTI S 01.01.2020.

Miran LOVRIN

Predsednik ZSICkmet