Vabilo na občni zbor 2014 in obvestilo o izjavi

Objavljeno .

 

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE SLOVENIJE

Kvedrova cesta 17, 1000 Ljubljana

 Datum: 7. 1. 2014

V A B I L O

 

Na predlog sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke z območja Okrožnega sodišča v Murski Soboti sklicujem občni zbor Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije, ki bo

 
v petek 24. 1 2014 ob 16.30 uri v predavalnici A4 (levo od glavnega vhoda v stavbo agronomije) Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101

 
Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnih organov občnega zbora
  2. Odstop predsednika združenja in izvolitev novega
  3. Sprememba pravil združenja
  4. Obravnava sklepa zapisnika seje občnega zbora z dne 19. 10. 2013 v delu, ki govori o oblikovanju dohodkovne metode pri vrednotenjih kmetijskih zemljišč
  5. Razno


Vabljeni!

Predsednik

Gorazd Maslo

 

 

 

Spoštovani kolegi ,

 

tudi letos moramo v skladu z 88. členom Zakona o sodiščih sodni izvedenci in cenilci do konca prvega meseca v koledarskem letu na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pismeno podati izjavo, da so vsi podatki iz prvega in drugega odstavka 87. člena tega zakona točni oziroma posredovati podatke, ki so spremenjeni!

 

Če boste pošiljali izjavo po elektronski poti ( gp.mpju@gov.si ), vpišite pod zadevo: »Izjava - kontaktni podatki - 88.člen«, lahko pa izjavo pošljete tudi po običajni pošti!

 

Verjetno ste tudi vsi prejeli obvestilo sodišč o izjavi za obvezno vključitev v zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2. Izjava se za posameznega delodajalca izpolni le enkrat. Pri tem ni važno ali je bila pogodba podpisana v letu 2013, ker se šteje datum izplačila in ta je v letu 2014. BREZ TE IZJAVE IZPLAČILO NI MOŽNO! Izjava se podpiše enkrat in velja do spremembe, katero mora sporočiti prejemnik honorarja. Vzorec izjave za v podpis s katero bodo potrdili svoj status pred izplačilo avtorske pogodbe je v pripeti datoteki!

 


Mnenje člana SICKMET, ki ga izraža Andrej Černe

Objavljeno .

Spoštovani predsednik in članstvo!
 
Med prvimi sem bil, ki so zgodaj po objavi zapisnika izrazili svoje zadržke in pomisleke glede vodenja, sklepanja in sestave zapisnika. Po več tednih, dodatnih argumentiranih stališč, ko naj bi se nam morebitne strasti lahko ohladile in bi razmišljali manj čustveno, vsi skupaj prispevajmo in upravičeno pričakujemo premišljene in strokovne ter manj osebno obravane odzive.
 Pri tem se pozanimajmo ali si prikličimo v spomin, kako preprosta vaška društva vodijo občne zbore, sprejemajo sklepe in kako se nanje pripravijo, ter se jih držijo.
Misleč, da smo na "akademski ravni" smo bili priča poenostavljenim prijemom, ki so vsebino pustili ob strani. Zaradi tega nas je nekaj opozorilo tudi na formalitete, na katere se vodstvo tako rado sklicuje. Potrudimo se za oboje in odločitvam dodajmo legtimiteto. Odločitve občnega zbora so bile po moje legalne, legitimne pa do danes ne. Samo korak nazaj in razumni koraki naprej nas vodijo v bližino željenega cilja.
LP

Andrej Černe