Vabilo na občni zbor 2014 in obvestilo o izjavi

Objavljeno .

 

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE SLOVENIJE

Kvedrova cesta 17, 1000 Ljubljana

 Datum: 7. 1. 2014

V A B I L O

 

Na predlog sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke z območja Okrožnega sodišča v Murski Soboti sklicujem občni zbor Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije, ki bo

 
v petek 24. 1 2014 ob 16.30 uri v predavalnici A4 (levo od glavnega vhoda v stavbo agronomije) Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101

 
Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnih organov občnega zbora
  2. Odstop predsednika združenja in izvolitev novega
  3. Sprememba pravil združenja
  4. Obravnava sklepa zapisnika seje občnega zbora z dne 19. 10. 2013 v delu, ki govori o oblikovanju dohodkovne metode pri vrednotenjih kmetijskih zemljišč
  5. Razno


Vabljeni!

Predsednik

Gorazd Maslo

 

 

 

Spoštovani kolegi ,

 

tudi letos moramo v skladu z 88. členom Zakona o sodiščih sodni izvedenci in cenilci do konca prvega meseca v koledarskem letu na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pismeno podati izjavo, da so vsi podatki iz prvega in drugega odstavka 87. člena tega zakona točni oziroma posredovati podatke, ki so spremenjeni!

 

Če boste pošiljali izjavo po elektronski poti ( [email protected] ), vpišite pod zadevo: »Izjava - kontaktni podatki - 88.člen«, lahko pa izjavo pošljete tudi po običajni pošti!

 

Verjetno ste tudi vsi prejeli obvestilo sodišč o izjavi za obvezno vključitev v zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2. Izjava se za posameznega delodajalca izpolni le enkrat. Pri tem ni važno ali je bila pogodba podpisana v letu 2013, ker se šteje datum izplačila in ta je v letu 2014. BREZ TE IZJAVE IZPLAČILO NI MOŽNO! Izjava se podpiše enkrat in velja do spremembe, katero mora sporočiti prejemnik honorarja. Vzorec izjave za v podpis s katero bodo potrdili svoj status pred izplačilo avtorske pogodbe je v pripeti datoteki!

 


Mnenje člana SICKMET, ki ga izraža Andrej Černe

Objavljeno .

Spoštovani predsednik in članstvo!
 
Med prvimi sem bil, ki so zgodaj po objavi zapisnika izrazili svoje zadržke in pomisleke glede vodenja, sklepanja in sestave zapisnika. Po več tednih, dodatnih argumentiranih stališč, ko naj bi se nam morebitne strasti lahko ohladile in bi razmišljali manj čustveno, vsi skupaj prispevajmo in upravičeno pričakujemo premišljene in strokovne ter manj osebno obravane odzive.
 Pri tem se pozanimajmo ali si prikličimo v spomin, kako preprosta vaška društva vodijo občne zbore, sprejemajo sklepe in kako se nanje pripravijo, ter se jih držijo.
Misleč, da smo na "akademski ravni" smo bili priča poenostavljenim prijemom, ki so vsebino pustili ob strani. Zaradi tega nas je nekaj opozorilo tudi na formalitete, na katere se vodstvo tako rado sklicuje. Potrudimo se za oboje in odločitvam dodajmo legtimiteto. Odločitve občnega zbora so bile po moje legalne, legitimne pa do danes ne. Samo korak nazaj in razumni koraki naprej nas vodijo v bližino željenega cilja.
LP

Andrej Černe

Mnenje člana SICKMET, g. Vojko Vidrih

Objavljeno .

Spoštovani  g. Franc Gorše in ostali cenilci dober dan.

Zelo me je razveselilo  tvoje pisanje, ki je odgovor na dogajanje v zadnjem letu v našem združenju. Prepričan sem, da v večini tako mislimo.
Zelo neprijetno je bilo poslušati grožnje o odstopu in pisanja ter izjave, da v kolikor ne sprejmemo predlaganega ne moremo več naprej in bo pobudo prevzelo Ministrstvo za pravosodnje...... Tudi mene osebno zelo moti  način kako to speljati - mimo vseh veljavnih proceduralnih postopkov, ki so jasno navedeni v Pravilniku združenja.  Tega res nismo bili vajeni.
Zelo se strinjam, da je nujno dopolniti   metodologijo ter jo prilagoditi novim razmeram. V tem delu se popolnoma strinjam s predsednikom, ne strinjam pa se z načinom, ki je bil predviden kako speljati ta postopek.
Nesprejmljivo je tudi, da uvedemo nov " postopek - obvezo ", ki bo dodatno obremenjeval naročnike  cenitev, v primeru, da bo stanje na zemljišču drugačno kot  to opisujejo trenutni podatki o zemljišču.
F. Gorše popolnoma se strinjam, da predlagane rešitve niso nadgradnja z vsebino, ki jo nujno rabimo, res je odalljuje nas od zaželjenega.
Na žalost je blizu konceptu, ki vnaša dvom v naše dosedanje delo in ni v duhu novih razmer  na trgu nepremićnin.
Moje mišlenje je, da je dosedanja metodologija toliko prizkušena, da bi bilo zelo nespametno na to pozabiti, le dopoliti jo moramo.
F. Gorše lepo predlaga kako  peljati postopek naprej. Sicer pa nič novega samo nekaj kar je opredeljno v naših dokumetnih.
Vse ostalo, ki je mimo tega je nelegitimno.

L.p. Vojko Vidrih

Mnenje, v zvezi s spornim zapisnikom zbora 19.10.2013, ki ga je izrazil član g. Franc Gorše

Objavljeno .

Spoštovani g. predsednik združenja,

Sledil sem pripombam na zapisnik zbora, z dne 19.10. 2013, zlasti g. Mirana Lovrina in tvojim ultimativnim obvestilom in grožnjam o odstopu z mesta predsednika združenja.

Moje mnenje:

Sprejeti sklep v zvezi z novo metodologijo v zapisniku zbora, z dne 19.10.2013 ni pravilno zapisan. Nenavadno je tudi, da sta overitelja »spornega zapisnika zbora«, dejansko tudi avtorja »spornega gradiva«. Zato se sklep ne more izvajati do njegove ponovne verifikacije. Zelo nenavadna je eliminacija predsednika Komisije g. Lovrina iz postopka priprave metodologije. Ugotovitve o nedemokratičnosti postopanja vodstva združenja so torej utemeljene. V združenje je treba vrniti normalen dialog in ne grožnje o odstopu in diktatu o postopku. Če je tvoja izjava o odstopu resna, si dolžan sklicati najprej sejo UO in ga o nameri formalno seznaniti in predložiti odstopno izjavo ter tudi sklicati volilni občni zbor. Vsa procedura se mora izvesti po Pravilih združenja preko (sedaj zapostavljenega) UO in na samem zboru.

Bil sem pobudnik in soustanovitelj ter dolgoletni predsednik združenja. V času mojega predsedovanja med članstvom in v stroki ni bilo razhajanj. Odločitve so se sprejemale s konsenzom. Zlo slutnjo o drugačnem načinu vodenja in odločanja v združenju ter (brezosebnem) odnosu do članstva, sem imel že ob mojem vsiljenem umiku iz ožjega vodstva.

Predstavljeno gradivo na zboru, na žalost, ni dolgo pričakovana nadgradnja dosedanjega načina ocenjevanja po EM in pridobljenih cenitvenih izkušenj, temveč je celo oddaljevanje od koncepta tržnega ocenjevanja po MSOV. V samo vsebino se tu ne spuščam. Veliko težav je povzročila opustitev katastrskih kultur in razredov ter prevedba v bonitetne točke. Brez časovne ihte je treba doseči poenotenje priporočil in izhodišč za ocenjevanje, kolikor niso usklajena, najprej na strokovni Komisiji in na UO. Do takrat pa naj se upošteva že prejeto obvestilo iz julija 2012.

LP, France Gorše

Datum 3.1.2014